Nyheder

Rohandicap

Hver onsdag kl. 19.00 i sommersæsonen roes der handicapløb. Et handikapløb er et løb hvor der efter første løb tildeles handikapminutter til de bedste således at alle kan deltage i slutspurten.

Onsdagshandicap er et løb hvor alle kan deltage og løbet er på ca. 5 km og begynder ved klubben, ind mod Skanderborg by, genem kanalen ved Æbelø, videre mod byen for til sidst at runde øen St. Thomas, herefter går det samme vej tilbage til klubben hvor tidtagerne står.

Bagefter er der som regel fællesspisning og altid snak om rotider, oplevelser om dagens rostil og hvorfor det nu lige ikke gik så godt.

Handicap er også for de roere som måske ikke har den store erfaring/instruktionsfærdige nybegyndere, idet ingen bliver overladt til sig, selv hvis uheldet skulle være ude, der vil altid være en hjælpende hånd og søbredden er som regel nem at nå.

 
Handicap er delt op i 3 grupper et forårs-, et efterårs-, et samlet -handikap hvor der gives point efter placering. Der uddeles præmie til flest point.


Reglerne for rohandicap

Der roes fra klubben omkring sct. Thomas og tilbage til klubben. (Den første måned i sæsonen roes langs kanten og omkring en bøje ved bybadet)

Der er fælles start ved første løb. Første gang man ror startes ved tiden 00:00.

Der gives 2000 point til tidtageren første gang der tages tid, efterfølgende gives 0 point.

Point for første løb der deltages i beregnes som 2000 minus differencen mellem første rotid og bedste rotid i sæsonen målt i antal sekunder. Derfor er point for første løb midlertidige indtil sæsonen er slut.

-Eksempel første løb roes på 40 min = 2400 sekunder, bedste løb roes på 30 min = 1800 sekunder. Differencen er 600 sekunder  der trækkes fra 2000 = 1400 point for første løb. Bemærk at bedste tid også kan være første tid, i så fald får roeren 2000 point.

For efterfølgende løb gives der 2000 point til roer nr. 5 i mål. De første 4 placeringer får pointtillæg svarende til antal sekunder bedre end 5. roer i mål. Placeringer efter 5. roer får pointfratræk svarende til antal sekunder ringere end 5. roer i mål.

Tidshandicappet bestemmes af den hurtigste af de senest 3 roede tider for igangværende sæson.

Nye mandskabskonstellationer skal ro sig til en ny starttid. Ingen straf for at skifte.

De 3 mindste point trækkes fra for henholdsvis forår og efterår, pånær første tur.Hold i dag
Instagram
Vi takker vore sponsorer