Nyheder

Bådudvalg


Det er bådudvalget, som har det samlede overblik over klubbens kajakker. Det er bådudvalgets ansvar at klubbens kajakker er i forsvarlig stand, så klubbens medlemmer trygt kan benytte alle klubbens kajakker. 

 

Bådudvalget er et selvstyrende udvalg, som fordeler opgaverne imellem sig efter kompetencer og interesser. Udvalget vil være koblet til et ansvarligt bestyrelsesmedlem. 

 

Det er ligeledes bådudvalget, som laver og vedligeholder en 5 års strategi som skal sikre et bredt spænd af kajakker mht. type og sværhedsgrad. Bådudvalget indstiller til indkøb af nye kajakker og udrangering af gamle kajakker. Strategien godkendes af bestyrelsen, ligesom indstilling til indkøb af nye kajakker og udrangering af gamle godkendes af bestyrelsen. Bådudvalget kan uden forudgående godkendelse fra bestyrelsen bruge kr. 1.000,00, større indkøb skal forinden godkendes af bestyrelsen.

 

Bådudvalgets opgaver:

  • Vedligeholdelse og reparation af klubbens kajakker
  • 5 års strategi for klubbens kajakker, som skal sikre et bredt spænd mht. type og sværhedsgrad
  • Afholdelse af årligt møde for klubbens medlemmer for drøftelse af forslag til nye kajakker
  • Indstilling til indkøb af nye kajakker og udrangering af gamle kajakker
  • Indretning og oprydning i kajakværksted
  • Indkøb af materialer og værktøj


Vedligeholdelse af både

Udfyld skadesseddel der hænger på opslagstavlen ved indgangen

Hold i dag
Instagram
Vi takker vore sponsorer