Nyheder

Bådudvalg

Det er bådudvalget, som har det samlede overblik over klubbens kajakker. Det er bådudvalgets ansvar at klubbens kajakker er i forsvarlig stand, så klubbens medlemmer trygt kan benytte alle klubbens kajakker. 

Bådudvalget er et selvstyrende udvalg, som fordeler opgaverne imellem sig efter kompetencer oginteresser. Udvalget vil være koblet til et ansvarligt bestyrelsesmedlem, og 1 til 2 personer fra udvalget vil blive inviteret med til et eller to bestyrelsesmøder om året. 

Opgaver og ansvar  

Vedligeholdelse af både

John Jensen er ansvarlig for vedligeholdelse af vores bådpark. John kan kontaktes på: E-mail: johnemiljensen@gmail.com Tlf: 51504694 

Hold i dag
Instagram
Vi takker vore sponsorer