Instruktionskursus Havkajak Senior:
Vores erfaring er, at nogle bliver overraskede over hvor meget tid der skal bruges til instruktionen. For at undgå overraskelser og at folk falder fra holdet, og dermed optager en plads, vil vi gerne have at du sætter dig grundigt ind i hvad instruktionsforløbet består af.  Forløbet kører parallelt med instruktion for turkajak og efter de sammen principper.
 
Tilmelding til Instruktion 2019 sker til Frank Melms,
mail: frankmelms@gmail.com /tlf. 20713766
 
Instruktionsforløb:
Vi starter i fællesskab d. 26. april kl. 20:00. til 21:30. i Odder Svømmehal hvor den første svømmeprøve (600m) aflægges og hvor vi øver basale færdigheder og redningsteknikker med kajakker i svømmehallen.
 
Opstartsdatoer: April, maj
18. april sidste tilmelding til instruktion 2019.
23. april kl. 19. informationsaften i klubben.
26. april kl. 20:00 til 21:30 fælles opstart af instruktion/svømmeprøve i Odder Svømmehal.
29 april 1. instruktion på søen.
06. juni sidste instruktion.
15. juni kl. 10. svømmeprøve 600 i søen.
 
Instruktionen løber over 6 uger. Der er instruktion (cirka 2½ time) to gange om ugen. Efter de 6 uger skal du afsætte tid til at ro, så du i alt opnår 100 kilometer, der er kravet til at blive frigivet som roer.
Det er en forudsætning for at deltage i instruktionen, at du er fortrolig med vand – også når det er dybt, med bølger og er koldt. Det er vigtigt, at du ikke lider af sygdomme, der kan medføre pludselige lammelser eller bevidstløshed.
Instruktionen ledes af Frank Melms.
Kontakt: instruktion@skanderborg-kajakklub.dk, tlf. 20713766
 
 Hvem er Frank Melms?: Klik her

Instruktionsforløbet…

Når du har gennemført instruktionsforløbet og roet 100 kilometer er du ”frigivet” roer og kan erhverve en nøgle til klubhus og bådhal og benytte klubbens faciliteter og kajakker.

Der er mødepligt til alle instruktionsaftener (2 aftener pr. uge i 6 uger). I løbet af instruktionsaftenerne forventer vi at ro 50-60 kilometer, mens de resterende kilometer roes efter instruktionsforløbet med frigivne roere, dette kaldes også nøgleroning.

Prøver i forbindelse med instruktionsforløbet:


1) 2 svømmeprøver (600 meter i svømmehal før instruktionsforløbet påbegyndes og senere 600 meter i Skanderborg Sø)

2) 1 teoriprøve

3) Praktiske redningsprøver i kajakken (entring, bjergning og makkerhjælp)


Hold…

Der oprettes instruktionshold med 5 roere.

Ved instruktionens start forventer vi du er klar til at modtage undervisning. Det vil sige du er omklædt og har fundet det rigtige udstyr frem; vest, pagaj og kajak.


Udstyr og påklædning…

Klubben stiller kajak, pagaj og svømmevest til rådighed. Kajakker er skrøbelige og går let i stykker. Vi forventer – selvfølgelig - at du passer på vores udstyr og overholder klubbens regler om hvilke kajakker du må ro i.

Med hensyn til tøj vil vi foreslå skiftetøj til aktiviteterne. Det kan være løbetøj eller ski-undertøj suppleret af en let løbejakke/regnjakke. Brug ikke bomuld, det suger vand. Sko bruges ikke i båden (der er dårlig plads), men det er en god ide med strømper (uld/termo) eller neopren sokker. Du bør påregne et par dukkerter de første træningsaftener. En våddragt kan være en fordel i starten, men den bliver hurtigt for varm at bevæge sig i. Spørgsmål til udstyr mv. tager vi op på informationsmødet. Kajakudstyr og beklædning kan ses og købes hos Max-Kayak, Århus,
www.max-kayak.dk, eller hos Kajakcentrum, Vejle, www.kajakcentrum.dk


Priser…

Indmeldelses gebyr: kr. 300,-

Instruktionsgebyr: kr. 500,-

Medlemskontingent: kr. 1700,- (senior pr. år)

Medlemskontingent: kr. 925,- (50+ pr år, medlemsskabet er tidbegrænset til hverdage 8-16)


De første 2 instruktioner er prøvetimer. Ved 3. instruktionsaften skal du fremvise dokumentation for betaling.


Til kalenderen…
Informationsmøde om Instruktion 23. april.
Klik her for at se klubkalender.

Livet i klubben…

Onsdag aften er i sommersæsonen klubbens officielle klubaften. Her er der mulighed for socialt samvær, hygge, lave aftaler eller deltage i klubbens ro-handicapløb. Løbet har et pointsystem, der tilgodeser at ikke alle er lige hurtige. Den roer med den længste gennemførte tid starter først, alle skal samme vej, så er det med at komme først. ”Håne retten” og de små interne kampe er guleroden for de fleste, men også det at følge ens egen udvikling med træningen gennem sommer halvåret er for nogen det der måles. Det er også om onsdagen, der ofte er fællesspisning i klubkøkkenet.


Andre aktiviteter i løbet af året

  1. Standerhejsning
  2. Pinsetur med overnatning
  3. Sommerfest/afslutningsfest for nybegyndere (Sommerfest kun hvis nok tilmeldte)
  4. Klubaftener (Handikap roning, fælles spisning)
  5. Tour de Gudenå
  6. Standerstrygning
  7. Julefrokost
  8. Arbejdsdage (Normalt sammenfaldende med standerhejsning og standerstrygning)


Du kan som begynder deltage i pinseturen allerede første år og her nå en del kilometer, også handicap-aftenen kan bruges til at nå kilometer og du kan forvente at have færdighederne med dig efter de første fire ugers instruktion.


Dig og klubben…

Klubbens aktiviteter, instruktionen og den daglige drift (og det lave kontingent) lader sig gøre fordi vi hjælper hinanden. Som medlem af klubben forventes det, at du bidrager med praktisk arbejde (som for eksempel rengøring og vedligeholdelse) i det daglige og i forbindelse med særlige arrangementer.